Giới thiệu về cuộc thi "Tìm hiểu cải cách hành chính"

Nội dung đang được cập nhật...

Cơ quan thường trực: SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG BÌNH

Địa chỉ: Số 72 Ngô Quyền - TP. Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình

Hỗ trợ kỹ thuật: 0941373158 - Email: snv@quangbinh.gov.vn